Kalite Politikamız;

 • Harput Tekstil olarak, belirlenmiş olan faaliyet alanlarındaki operasyonlarını ve süreçlerini kalite anlayışı içerisinde yürütmeyi,

 • T.C. Anayasası ve ilgili taraf olunan Uluslararası sözleşmeler altındaki ilgili kanun maddeleri, faaliyetlerine ilişkin bakanlık ve kurumların çıkardığı önerge, mevzuat, bildirim ve diğer şartlara uymayı, 

 • Müşteri beklenti ve isteklerini karşılayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

 • Kalite-proses ekseninde üretimini, kurumsal yapısını sürekli iyileştirmeyi,

 • Müşteri taleplerini karşılayabilmek amacı ile kurum içi sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı,

 • Tedarikçilerinin kalite yönetim sistemine uygun çalışmalarını desteklemeyi ve teşvik etmeyi,

 • Şirketin hedeflerine yönelik tüm çalışanlarının katılımını sağlamayı taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara ve sözleşmelere uyum sağlayarak, iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve buna bağlı olarak yaşanan maddi/manevi kayıpları minimuma indirmeyi,

 • Her kademeden çalışanın katkı sağlayacağı, etkin iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm çalışanlara eğitimler vererek, çalışanlarımızı daha bilinçli hale getirmeyi ve farkındalık oluşturmayı

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tüm riskleri değerlendirerek kaynağında etkin çözümlerle ortadan kaldırmayı,

 • Risk değerlendirmesi ve risk düzeyi azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedeflerle yönetimi uygulamayı,

 • Firmamıza hizmet veren taşeronları, gelen ziyaretçilerimizi, stajyerlerimizi iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirerek firmamız iş sağlığı ve güvenliği kültürüne uyum sağlamalarını sağlamayı,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek, çalışma koşullarını daha iyi hale getirmeyi,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında, hem yasal düzenlemelerde hem de kullanılan teknolojilerde meydana gelen gelişmeleri yakından takip ederek, kendini yenileyen İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci oluşturmayı taahhüt ederiz.

Çevre ve Enerji Politikamız;

Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş sürekli olarak enerji performansının iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, enerji verimliliğine yönelik yatırımlarının optimize edilmesi, çevresel ve sera gazı salınımının azaltılması, çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurların kontrol altına alınmasını ve doğal kaynakların korunmasını ana hedef olarak belirlemiş ve bu kapsamda aşağıdaki taahhütleri ilan etmiştir.

Bu kapsamda; 

 • Ulusal çevre mevzuatını, enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri ve uymakla yükümlü olduğumuz diğer şartları takip etmek ve ilgili şartları yerine getirmeyi, 

 • Teknik ve ekolojik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, doğal olanakların korunmasını sağlamayı, 

 • Üretimin tüm süreçlerinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını sağlamayı, . Tüm şirket çalışanlarını çevre kirliliği azaltılması ve çevrenin korunması yönünden eğitim vererek bilinçlendirmeyi, 

 • Üretim faaliyetlerimiz süresince doğal kaynakları korumak için enerji ve su kullanımını en aza indirmeyi, 

 • Üretim, taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltımını sağlayarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmeyi,

 •  Kimyasal yönetiminde kullanılan kimyasalların çevreye ve insana zararını en aza indirecek kimyasalları kullanmayı, 

 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmayı, 

 • Faaliyetlerimiz kapsamında çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin doğal ortama zarar vermesini önlemek için kirlilik konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini uygulamayı, 

 • Tüm çalışanlarımızın da katılımıyla çevre ve enerji politikasına uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken kaynağı sağlamayı,

 • Tesislerin, donanımlarının, sistemlerinin ve proseslerinin tasarım ve modifikasyon iyileştirilmelerinin, enerji performansına yönelik hedefler ile değerlendirilmesini, 

 • Enerji verimli mamullerin ve hizmetlerin etkin olarak tedariki ve kullanımını,

 • Tüm paydaşlarla Çevre ve Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

 •  Enerjiyi kontrol başlığı altında uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,

 • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi, 

 • Enerji tüketimini azaltma, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi beyan ve taahhüt ederiz.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için